حضور طبفا در ایران هلث 95

, ,

با هدف ارتباط نزدیک با مشتریان و به نمایش گذاشتن دستاوردهای جدید، طبفا در ایران هلث 1395 در اردیبهشت ماه شرکت خواهد کرد.

راه اندازی وبسایت جدید گروه طبفا

با هدف ایجاد ساختار نو در ارتباط و تعامل با مشتریان وبسایت طبفا با ظاهری جدید راه اندازی شد.