راه اندازی دفتر نمایندگی در آلمان

در جهت ورود به بازار تجهیزات پزشکی اروپا طبفا اقدام به راه اندازی دفتر نمایندگی در برمن آلمان نموده است. اخبار بعدی راجه به چند و چون همکاری و فروش در همین پایگاه منتشر خواهد شد.

برگزاری بزرگترین سمینار علمی و فنی در زمینه بیمارستان های هوشمند

, ,

طبفا با همکاری دانشگاه ناینروده هلند و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهار 95 اقدام به برگذاری اولین سمینار علمی و فنی در زمینه بمیارستان های هوشمند با عنوان بیمارستان هوشمند- راهکاهر های عملی خواهد نمود. در همین پایگاه اخبار آتی راجع به این سمینار منتشر خواهد شد.