قرارداد، مشارکت، همکاری، گسترش روابط، تبادل دانش و فناوری،

امضاء قرارداد همکاری پنج ساله شرکت صا ایران با شرکت طبفا

, , ,

exhibition

طی برگزاری جلسات متعدد، شرکت فناوری پزشکی طبفا و شرکت صا ایران قرارداد همکاری دو جانبه پنج ساله با یکدیگر امضاء نمودند.

این قرارداد همکاری، به منظور گسترش بیشتر تعاملات و استفاده از دانش و توانمندی طرفین در راستای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، تولید محصولات جدید  و  گسترش زمینه های فعالیت به امضاء رسیده است.

امضاء تفاهمنامه همکاری بین فناوری پزشکی طبفا و صا ایران

,

قرارداد مشارکت و همکاریطی نشست مشترکی که با حضور نمایندگان شرکت فناوری پزشکی طبفا و نمایندگان شرکت صا ایران برگزار شد، با تبادل اطلاعات و دانش فنی ، تصمیم به امضاء تفاهمنامه همکاری گرفته شد.
طرفین اظهار امیدواری کردند که با امضاء این تفاهم نامه به صورت دو جانبه از تجربه، علم و فناوری همدیگر در جهت تولید محصولات جدید و R&D محصولات هر دو شرکت همراستا با تکنولوژی روز دنیا استفاده نمایند.