دفتر هلند

Dr Eng- Afshin Mehrsai
تلفن: 0049 176 83492468
ایمیل: a.mehrsai@nyenrode.nl

دفتر غرب تهران

انتهای اتوبان همت غرب – بعد از دهکده المپیک – جنب بیمارستان تریتا – واحد فناوری اطلاعات
تلفن: 47241111
فکس: 47241111و200
ایمیل: info@tebfa.ir

دفتر مرکزی

تهران – عباس آباد – چهاراراه اندیشه – خیابان سهند – کوچه شهرتاش – پلاک 29 – واحد 3
تلفن: 88544166
فکس: 88544167
ایمیل:info@tebfa.ir

operator