دفتر هلند

Dr Eng- Afshin Mehrsai
تلفن: 0049 176 83492468
ایمیل: a.mehrsai@nyenrode.nl

دفتر مرکزی

پارک فناوری پردیس – برج شیشه ای – طبقه چهارم
تلفن: 76251397-021 و 76251399-021
فکس: 76251405-021
ایمیل:info@tebfa.ir