نوشته‌ها

استقرار طبفا در پارک علم و فناوری پردیس

,

حشقیهس

شرکت طبفا در راستای توسعه ساختاری خود، پس از اخذ دانش بنیان، به عنوان شرکت فناور عضور پارک علم و فناوری شده و کلیه دپارتمان های خود را به این شهرک انتقال داد.