Skip to Content

آرشیو

راه اندازی دفتر نمایندگی در آلمان

در جهت ورود به بازار تجهیزات پزشکی اروپا طبفا اقدام به راه اندازی دفتر نمایندگی در برمن آلمان نموده است. اخبار بعدی راجه به چند و چون همکاری و فروش در همین پایگاه منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب

برگزاری بزرگترین سمینار علمی و فنی در زمینه بیمارستان های هوشمند

طبفا با همکاری دانشگاه ناینروده هلند و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهار 95 اقدام به برگذاری اولین سمینار علمی و فنی در زمینه بمیارستان های هوشمند با عنوان بیمارستان هوشمند- راهکاهر های عملی خواهد نمود. در همین پایگاه اخبار آتی راجع به این سمینار منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب