احضار پرستار مدل بهیار

احضار پرستار مدل بهیار

احضار پرستار مدل بهیار:

این مدل جهت استفاده مراکز درمانی و بیمارستان هایی که علاوه بر احضار پرستار نیاز به نمایش خودکار اطلاعات بیمار اعم از نام و نام خانوادگی، نوع بیماری ، تاریخ بستری ، پزشک معالج و .. نیز دارند طراحی و پیاده سازی شده است.

نیاز اکثر مراکز درمانی به جایگزینی یادداشت اطلاعات بیمار بر روی تخته وایت برد با سیستم هوشمندی که به صورت خودکار اطلاعات را نمایش دهد جرقه ساخت این مدل بوده است.

یک نمایشگر 5 اینچ به صورت اتوماتیک و با اتصال به سیستم HIS مرکز، اطلاعات بیمار را نمایش می دهد.

کلیه استانداردهای دیگر احضار پرستار طبفا اعم از کلید زیربالشتی ، چراغ سردری، کلید کششی، ارتباط صوتی دوطرفه با ایستگاه پرستاری ،کلید CPR، امکان بی سیم بودن کلیه ماژول ها ، نرم افزار مدیریتی تحت وب و .. در این مدل نیز موجود است.

رنگ بندی و طراحی ظاهر پنل به دلخواه مشتری قابل تغییر می باشد.

سیستم بر روی کابل کشی استاندارد بیمارستان تحت پروتکل TCP/IP کار میکند.

پروتکل ارتباط صوتی VoIP است.

زیر ساخت اینترنت اشیاء بر روی این سیستم وجود دارد.

کلیه سنسور های دما، دود، حرکت و کنترل تردد به صورت  در این سیستم یکپارچه می شوند.

 

اجزای تشکیل دهنده سیستم