نقشه کابل کشی سیستم احضار پرستار طبفا

سیستم احضار پرستار طبفا با توجه به نوع تکنولوژی انحصاری خود در کشور، دارای مختصات های اختصاصی نیز هست. به همین برای آشنایی بیشتر مشتریان عزیز و مدیران فناوری اطلاعات بیمارستان ها، نمونه نقشه کابل کشی سیستم احضار پرستار طبفا برای دانلود در اختیار شما قرار گرفته است.

از طریق تکمیل فرم زیر می توانید نقشه را دانلود کنید:

لطفا در تکمیل فرم دقت کنید تا در دانلود فایل PDF دچار مشکل نشوید.