راه اندازی سیستم اعلام کد بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم

سیستم اعلام کد بیمارستان گلپایگانی قم

با همت مهندسین طبفا و همیت مدیران بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم نسل جدید #سیستم_های_اعلام_کد با قابلیت های فراوان در بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم راه اندازی شد. از ویژگی…