طبفا قرارداد همکاری پنج ساله با صنعت تجهیزات پزشکی صا ایران را به امضا رساند

تفاهم نامه همکاری 5 ساله با صاایران

طی برگزاری جلسات متعدد، شرکت فناوری پزشکی طبفا و شرکت صا ایران قرارداد همکاری دو جانبه پنج ساله با یکدیگر امضاء نمودند. این قرارداد همکاری، به منظور گسترش بیشتر تعاملات…