دومین دوره همایش بین المللی بیمارستان هوشمند مرداد 97 برگزار می شود …

همایش بیمارستان هوشمند

اولین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند راه کارهای عملیاتی در تاریخ 1395/2/14 در سالن همایش های بیمارستان فوق تخصصی تریتا با تلاش تیم فنی راهبری مدیران شرکت طبفا با حظور…