پیش ثبت نام همایش

امسال همایش بین المللی بیمارستان هوشمند به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فن بازار ملی ایران در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. 23 و 24 مرداد ماه 1397 برای برگزاری این رویداد ارزشمند در نظر گرفته شده و شما برای حضور در دومین نوبت این رویداد، می توانید با تکمیل فرم زیر، آمادگی خود را نسبت به شرکت در همایش اعلام نمایید. نظر به محدودیت های ظرفیت پذیرش این رویداد، تکمیل فرم زیر به منزله پیش ثبت نام شما بوده و پس از بررسی و تایید اطلاعاتتان، از سوی دبیرخانه برگزاری همایش با شما تماس حاصل خواهد شد. لطفا در خصوص تکمیل فرم پیش ثبت نام، دقت نمایید.

به همراه نشست جانبی
23 و 24 مرداد 97
هتلینگ مجهز
پارک فناوری پردیس
سخنرانان بین المللی
امتیاز بازآموزی