دومین دوره همایش بین المللی بیمارستان هوشمند | مرداد ماه 1397

سخنرانان همایش

🎙 دکتر مهندس افشین مهرسای شرکت Altran Germany و موسسه INESC TEC Portugal
🎙 دکتر مهندس مهرداد بابازاده دانشگاه زنجان
🎙 دکتر مهندس فینسنت بلالون از آمستردام هلند AMC
🎙 دکتر مهندس کریبل ازشرکت کوکا KUKA
🎙 دکتر مهندس دیوید روموو از Tecnológico de Monterrey
🎙 دکتر مهندس مجتبی خلیل نژاد از Tebfa Medical Technology
🎙 دکتر مهندس صفر وفادار از دانشگاه تهران
🎙 دکتر مهندس مهدی شریعت زاده از دانشگاه علم و صنعت
🎙 مهندس مهدی حسینی مقدم از Tinix

درباره همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

دومین دوره همایش بین المللی بیمارستان های هوشمند راهکارهای عملیاتی؛ در دو روز پیاپی و بصورت ترکیبی از سخنرانان از محیط آکادمیک و کاربردی از صنعت و همچنین کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.
سخنرانان با گرایشاتی همگن از علوم کامپیوتر، الکترونیک، صنایع، مدیریت و علوم پزشکی برگزیده شده اند.

جزئیات برگزاری

شروع همایش

📅 روز سه شنبه 16 مرداد 97   ⏰  9:00

پایان همایش

📅 روز چهارشنبه 17 مرداد 97   ⏰ 18:00

مکان همایش

🗺 تهران، پارک فناوری پردیس

برگزار کننده گان همایش

برگزارکننده های همایش بیمارستان هوشمند

دبیر همایش: دکتر عبدالرسول مهرسای

دبیر علمی همایش: دکتر افشین مهرسای

دبیر اجرایی همایش: دکتر مجتبی خلیل نژاد